Politika ochrany osobných údajov

 1. Táto politika ochrany osobných údajov stanovuje pravidlá zhromažďovania, ochrany a spracovávania osobných údajov používateľov webovej stránky, dostupnej na adrese https://www.zaluziedrevene.sk administrátorom osobných údajov vzhľadom na služby, ktoré ponúka.
 2. Administrátorom osobných údajov je:
  • "Blister" Witold Sozański, Andrzej Cygan Sp. J.
  • ul. Pużaka 55a
  • 38-400 Krosno
  • Poľsko
  • IČO: 370363256
  • OR: 0000119547 Okresný Súd v Rzeszowe XII hospodárske oddelenie OR
  • DIČ: 684-18-66-497
  • tel. č.: (+48) 13 43 226 04
  • mobil: (+48) 799 129 900
 3. Osobné údaje sú zhromažďované, uschovávané a chránené v súlade so zákonom zo dňa 29 augusta 1997 o ochrane osobných údajov prijatým Sejmom Poľskej republiky a nariadením Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie 2016/679 zo dňa 27 apríla 2016 (GDPR).
 4. Administrátor osobných údajov zhromažďuje a spracováva osobné údaje používateľa za účelom realizácie objednávok urobených prostredníctvom webovej stránky, odpovedi na správy odoslané prostredníctvom kontaktného formulára a s cieľom vystavenia faktúry, bločku a vedenia účtovníctva.
 5. Administrátor osobných údajov môže tiež spracovávať osobné údaje používateľa za účelom odoslania žiadosti o hodnotenie týkajúce sa obdŕžaných výrobkov alebo našej spoločnosti.
 6. Informácie uložené pomocou súborov cookie používame na reklamné a štatistické účely a s cieľom prispôsobiť našu webovú stránku individuálnym potrebám používateľa. Nastavenia týkajúce sa súborov cookie je možné zmeniť vo webovom prehliadači. Používanie našej webovej stránky bez zmeny nastavení týkajúcich sa súborov cookie znamená, že budú uložené v pamäti zariadenia.
 7. Používateľ môže zablokovať používanie súborov cookie zmenou nastavenia svojho webového prehliadača. Tipy na to, ako to urobiť, sú sprístupňované výrobcom programu.
 8. Zablokovanie možnosti používania súborov cookie môže zabrániť správnemu fungovaniu webovej stránky.
 9. Prístup k osobným údajom majú:
  • Administrátor osobných údajov;
  • Zamestnanci a spolupracovníci administrátora osobných údajov v rozsahu nevyhnutnom na realizáciu ponúkaných služieb;
  • Logistickí operátori, prostredníctvom ktorých doručujeme objednávky;
  • Subjekty zaoberajúce sa platbami za zadané objednávky.
 10. Osobné údaje, ktoré sú zhromažďované a spracovávané administrátorom osobných údajov za účelom realizácie služieb uvedených v bode 4 sú:
  • Meno;
  • Priezvisko;
  • E-mailová adresa;
  • Telefónne číslo;
  • Adresa doručenia objednávky;
  • Fakturačné údaje.
 11. Administrátor osobných údajov môže tiež zhromažďovať a spracovávať IP adresu používateľa s cieľom zabezpečiť webovú stránku proti neželaným aktivitám zo strany používateľa.
 12. Používateľ má právo na prístup k osobným údajom zhromaždených administrátorom osobných údajov a taktiež na požiadanie kópie, prenosu, opravy, odstránenia (právo byť zabudnutý) alebo obmedzenie spracovania. Za týmto účelom použite kontaktné údaje administrátora osobných údajov uvedené v bode 2 alebo nasledujúcu e-mailovú adresu: .
 13. Osobné údaje sa uchovávajú počas doby potrebnej na realizáciu služieb v prospech používateľa.
 14. S výnimkou prípadov stanovených právnym poriadkom Poľskej republiky, osobné údaje používateľa nie sú sprístupňované stranám neuvedeným v tejto Politike ochrany osobných údajov.